Privacy Statement

2Protect B.V., gevestigd aan Ambtmanstraat 30, 4001MC Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.2protect.nl

Ambtmanstraat 30

4001MC Tiel

+31641233433

Teun Tonino is de Privacy Officer van 2Protect B.V. Hij is te bereiken via teun.tonino@2protect.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

2Protect B.V. verwerkt je persoonsgegevens enkel voor website analytics doordat je onze website bezoekt. Wij gebruiken Simple Analytics voor website analytics. Simple Analytics verzamelt en verwerkt anonieme statistieken en voorziet ons van informatie om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en waar ons verkeer vandaan komt.

Simple Analytics stelt ons in staat om onze website te verbeteren en een betere ervaring voor onze bezoekers te creëren. We volgen of profileren geen bezoekers en we bieden geen gepersonaliseerde reclame aan. We delen deze gegevens met niemand.

Simple Analytics is een privacy-vriendelijke tool en verzamelt geen persoonlijke gegevens. U kunt meer te weten komen over de manier waarop Simple Analytics gegevens verwerkt op haar website.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verwerkt geen persoonlijke gegevens. We volgen of profileren geen bezoekers en we bieden geen gepersonaliseerde reclame aan. We delen deze gegevens met niemand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2Protect B.V. maakt gebruik van Simple Analytics.  Simple Analytics verzamelt en verwerkt anonieme statistieken en voorziet ons van informatie om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en waar ons verkeer vandaan komt. Simple Analytics stelt ons in staat om onze website te verbeteren en een betere ervaring voor onze bezoekers te creëren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

2Protect B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen persoonsgegevens met niemand, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

2Protect B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. We volgen of profileren geen bezoekers en we bieden geen gepersonaliseerde reclame aan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2Protect B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar teun.tonino@2protect.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 2Protect B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2Protect B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via teun.tonino@2protect.nl